×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 856

 

Regnskapspartner1 tilbyr disse tjenestene:

Regnskap

Vi tilbyr alle tjenester knyttet til regnskapsførsel for våre kunder. Dette omfatter;

 • - Regnskapsføring
 • - Rapportering
 • - Fakturering
 • - Purringer
 • - Utarbeide spesialrapporter tilpasset den enkelte kunde
 • - Årsregnskap med noter og årsberetning
 • - Ligningspapirer
 • - Aksjonærregister
 • - Betaling / Remmitering

Våre tjenester er priset basert på løpende timeforbruk. Timesatsene varierer ut fra de arbeidsoppgavene som skal utføres.

Ved oppstart av nytt oppdrag gjennomgås forventet timeforbruk basert på kundens informasjon. Oppstartskostnader i form av innlegging av saldo, reskontroopplysninger, budsjett, oppsett av spesialrapporter og lignende prises som engangskostnader i hvert enkelt tilfelle.

Andre tjenester

Våre medarbeidere kan utføre konsulenttjenester til regnskapskunder og andre selskaper innenfor følgende områder:

 • - Stiftelse og registrering av nytt selskap
 • - Endringsmeldinger til foretaksregisteret
 • - Kapitalendringer
 • - Styresekretæroppgaver
 • - Økonomisjef på deltid
 • - Budsjettering
 • - Kvalitetssikring og kontroll av bedriftens interne regnskapsrutiner

 

Lønn og personal

Vårt lønns og personalteam tilbyr alle tjenester tilknyttet lønnsbehandling for våre kunder.
Dette omfatter:

 • - Løpende lønnsberegning
 • - Utsending av lønnsslipper elektronisk
 • - Innsending av A-melding
 • - Sykepengerefusjon
 • - Personalarkiv
 • - Elektronisk system for reiseregninger og utleggs-refusjon

Våre tjenester er basert på stykkpris per ansatt slik at det vil være enkelt for ditt selskap å holde oversikt over kostnadene.
Prisen vil være avhengig av hvilke oppgaver vi utfører og antall ansatte i din bedrift.

Formidling av regnskapssystem

Vi har inngått en avtale med Xledger som gir oss mulighet til å tilby våre kunder lisens på bruk av økonomisystemet Xledger. For mer informasjon – se www.xledger.no 

Xledger er skreddersydd for arbeidsdeling mellom bedrift og regnskapskontor. Den enkelte bedrift kan selv bestemme hvilke arbeidsoppgaver den vil utføre.

Det mest vanlige er at våre kunder selv står for fakturering, scanning av bilag og betalinger av regninger, mens vi foretar selve bokføringen. Det er imidlertid mulig at bedriftene selv gjør alt regnskapsarbeidet. I den forbindelse kan vi bistå med:

 • - Implementering av økonomisystemet
 • - Implementering av rutiner
 • - Bistå med regnskapsførsel i tilfelle sykdom, permisjoner osv
 • - Kvalitetssikring av kundens interne regnskapsførsel
 • - Årsoppgjør

Ta kontakt med oss i dag!

Vi vil gjerne ta en prat om dine behov. Du vil høre fra oss i løpet av 24 timer, så kan kan vi ta en uforpliktende prat og evt komme med et tilbud til deg.

Kontakt oss